Stát: Poznávací zájezdy a okruhy

Informace o letovisku Benelux:

Benelux je společné označení pro Belgii ( 30 500 km2, hl. m. Brusel ), Nizozemsko ( 41 00 km2, hl. m. Amsterdam) a Lucembursko ( 2500 km2, hl. m. Luxemburg ). Belgie má své kouzlo v romantických městech jako jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami se pyšní i hlavní město Brusel. Na jihovýchodě sousedí s Belgií Lucemburské velkovévodství zajímavé nejen svou přírodní polohou.