Stát: Tunisko

Informace o letovisku Tunis:

TUNIS-Město Tunis se rozprostírá od středověkých čtvrtí a suků až k současným příměstským částím a přístavním budovám. Vznikl na ruinách starého Kartága, ale až v 9. století se stal hlavním městem. Je typickým příkladem skloubení starého města se svérázným orientálním charakterem moderní části města. Jeho přístav je kanálem spojen s Tuniským zálivem. Při prohlídce města je třeba věnovat pozornost především staré Medině, muzeu Bardo, Karthagu, malebnému městečku Sidi Bou Said i zajímavé moderní architektuře města.