Informace o zemi: ČR - SR

Hlavní město ČR - SR: ČR-Praha, SR-Bratislava

Zeměpisné údaje:


Česká republika leží v srdci Evropy, přičemž zaujímá území historických zemí Čech, Moravy a části Slezska. Povrch státu je velmi členitý s vyššími horskými pásmy převážně v pohraničí. Počasí je mírné a relativně vlhké, na horách chladnější. Zhruba třetina území je zalesněna. Hospodářství státu je vyspělé, od roku 1989 prochází restrukturalizací a v poslední době dochází opět k mírnému růstu.
Za vidění stojí nejen hlavní město Praha s řadou cenných historických památek, ale také další města (Kutná Hora, České Budějovice, Brno, Olomouc aj.) i přírodní oblasti vč. tří národních parků. Česko poskytuje také zajímavé možnosti pro zájemce vodního sportu, cyklistiky, horské a individuální turistiky. Nabídky existují téměř pro všechny druhy sportu. Mimo uvedených lze provozovat též tenis, golf, aviatiku. Ovšem, že mimo všech těchto zvláštních sportů lze také jen tak podnikat prochá zky krásnou, rozmanitou přírodou a objevovat radosti rodinné dovolené na venkově.
Ve světě je proslavené české pivo, rozhodně stojí za ochutnání.
Slovenská republika leží ve vnitrozemí střední Evropy. Povrch země je převážně hornatý, na jihu s Podunajskou a Záhorskou nížinou. Častým cílem turistů jsou nejen nádherné vysoké hory (Vysoké a Nízké Tatry aj.), ale také krasová území. V Tatrách se nachází řada jezer ledovcového původu, tzv. ples. Podnebí je tu mírné, rostlinný kryv v nížinách stepního rázu, ve vyšších polohách lesy. Země prochází transformací na tržní ekonomiku.

Historie země ČR - SR

Keltské osídlení území České republiky se datuje do 4. století př. Kr. V průběhu staletí se zde usídlili germánské kmeny, které byly vytlačeny slovanskými kmeny během stěhování národů. Prvním státním útvarem byla Velkomoravská říše. Ve stejné době se na našem území začalo šířit křesťanství. V 10. století se centrum moci přesunulo do Čech, v roce 1158 získal kníže Vladislav II. z rodu Přemyslovců královský titul. Tento titul získal již dědičně roku 1212 Přemysl Otakar I. Na toto území přicházelo velké množství Němců kolonizovat neobydlená území, velký rozmach státu nastal za panování Karla IV. (1346 - 1378). Husitské hnutí na počátku 15. století přineslo období válek a bojů.
Roku 1526 se české území stalo součástí habsburské říše. Porážka stavovského odboje po bitvě na Bílé hoře, kterou stvrdil i vestfálský mír po skončení třicetileté války, znamenala nástup absolutismu.
Od počátku 19. století vzniká hnutí za národní samostatnost, požadavek na samostatný stát byl formulován během 1. světové války.
Samostatnost Československa byla vyhlášena 28. 10. 1918. V souvislosti s nástupem Hitlera k moci v sousedním Německu dochází k zesilování tlaku německých separatistů v pohraničních oblastech. Mnichovskou dohodou 30. 9. 1938 přichází Československo o podsatnou část území.
15. 3. 1939 obsadila německá armáda zbytek území Čech a Moravy, byl vytvořen protektorát Bohmen und Mohren. Slovensko vyhlásilo samostatnost a stalo se spojencem Německa ve 2. světové válce.
Po skončení 2. světové války bylo Československo obnoveno, byť Podkarpatskou Rus získal Sovětský Svaz. 3 miliony Němců bylo vysídleno z území Československa. Komunistický převrat v únoru 1948 znamenal konec příznivého vývoje a Československo se stalo sovětským satelitem. Částečná liberalizace koncem 60. let byla ukončena invazí armád Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Sovětská vojska posléze okupovala Československo více než 20 let.
V listopadu 1989 komunistický režim padl a země se vydala cestou demokratické vlády.
Výsledky voleb v červnu 1992 přispěly k oddělení České republiky a Slovenska. Samostatná Česká republika byla vyhlášena 1. 1. 1993.

Tipy a kam na výlet v ČR - SR

Výlet do České Republiky se určitě vyplatí. Pro turismus znovu objevená země dokáže své návštěvníky příjemně překvapit. Milujete přírodu? Chcete se vydat po stopách umění? Nebo si přejete nechat se fascinovat zemí, kde se různé kulturní vlivy spojují v jeden nedosažitelný celek? Přátelé folklóru si přijdou na své hlavně během letních měsíců. Objevte znovu Jižní Moravu s její hojností živých obyčejů a tradic, s jejími temperamentími tanci a lahodným vínem! Známé skanzeny nabízí spektakulérní akce na náměty z ročního běhu. Nechte si chutnat speciality venkovské kuchyně, nebo se zúčastněte oslav dožínek a vinobraní. Jako nepsaná povinnost, stojí na programu každého návštěvníka Česka výlet po hlavním městě. V Praze se na každém kroku setkáte s uměním, kulturou a historií. Dědictví minulých časů, kdy Praha ve své roli hlavního města Římské (německé) Říše tvořila střed Evropy, je téměř nepřehledné. Nechte se unést kouzlem Mozartovy Prahy a vydejte se po stopách tohoto velkého skladatele - včetně návštěvy villy Bertramky a představení “Dona Giovanniho”.

Víza, vízum a obecné vízové informace:

Informace na webu: Informace na webu Ministerstvo zahraničních věcí

Měna, aneb čím se platí:

1 koruna česká /CZK/, 1 koruna slovenská /SKK/

Doprava a dopravní informace:

ČR - Max. rychlost osob. aut: město/mimo město/dálnice (km/h): 50/90/130
SR - Max. rychlost osob. aut: město/mimo město/dálnice (km/h): 60/90/130
Povolené množství alkoholu v krvi (v promile): 0
Poplatky za použití silnic: ano, dálniční známky

Náboženství a lidé:

ČR - řím. katolíci (40 %) , SR - katolíci (60 %)

Jazyk a jak se domluvím v ČR - SR:

čeština, slovenština