Stát: Černá Hora

Informace a recenze o letovisku Boka Kotorská:

Boka Kotorská připomíná severské fjordy, ale její morfologický původ je úplně jiný, což na její kráse a na velkolepém dojmu nic nemění. Boka znamená záliv a boku Kotorskou tvoří dva velké zálivy, každý dál členěný do několik zátok. Mezi Tivatskou zátokou a zadní částí boky je její nejužší místo zvané Verige (tj. řetězy), široké jen 350 m. Pro turistu je zajímavé tím, že přes tuto úžinu se v případě nebezpečí natahovaly řetězy, které zabraňovaly vjezdu nepřátelských lodí do zadní části boky, k městuo Kotor. Úžina je dopravně velmi důležitá. V nepřetržitém sezónním provozu tu dnes jezdí trajekty a přepravují auta, autobusy i cestující mezi obcemi Kamenari a Lepetane, což výrazně zkracuje cestování oblastí boky a zároveň turistům umožňuje užívat s odstupem směrem od moře nádherných výhledů na mohutné masívy, které boku svírají. Jinak musejí automobilisté objíždět všechny zátoky, kopírovat velmi členité pobřeží, projíždět všemi osadami na jejich březích, stále být ve střehu v přečetných zákrutech silnice. Je pravda, že se mu otevírají stále nové pohledy na měnící se scenérii a že si může prohlédnout některá stará městečka na trase. K nim patří např. Risan, dnes malá obec, která byla před více než 2000 léty sídlem Teuty, mocné, hrdé a bojovné královny ilyrských Delmatů (v místě bohaté vykopávky), nebo městská památková rezervace Perast, úzce spojený s dobou své největší slávy v 17. stol., kdy zde působila věhlasná námořní škola Nautika a usazovali se tu bohatí majitelé lodí a kapitáni. Proti starobylému městečku Perast upoutávají pozornost dva malé ostrůvky. Na prvním z nich, na ostrůvku Sveti Djordje, bylo už ve 12. stol. postaveno benediktinské opatství, v průběhu věků několikrát pobořené a vyloupené, ale vždy znovu obnovené. Je na něm stále používaný jediný perastský hřbitov. Druhý ostrůvek, Gospa od Škrpjela, je ještě zajímavější. Nevznikl přirozenou cestou, nýbrž uměle, násypem. V minulých staletích zdejší námořníci, kteří se šťastně vrátili ze svých dalekých plaveb, vhazovali do moře vždy trochu kamení a písku. Tak postupně vznikl ostrůvek zasvěcený Panně Marii a jako dík za její ochranu byl jí zde v 18. stol. vybudován barokní kostel s velmi cenným interiérem. Scenérie obou ostrůvků s jejich vegetací je mimořádně malebná. Jezdí se sem na výlety z Perastu.