Stát: ČR - SR

Informace o letovisku SR-Javorníky:

Západní Slovensko - JAVORNÍKY - Oblast západního Slovenska se rozkládá od úrodných nížin Dunaje, jež tvoří přirozenou hranici s Maďarskem, až po pohoří Javorníků v severní části, tvořící hranici s Polskem a Českou republikou. Celým krajem prochází řeka Váh, jejíž tok střeží množství středověkých hradů. V oblasti Podunajské nížiny najdeme starobylá města s unikátní městskou architekturou. Nesčetné množství termálních pramenů připomínají tradiční koupelová města Piešťany, Podhájská, Dunajská Streda. Za návštěvu stojí též moderně se rozvíjející metropole Slovenska - Bratislava. Pozvolna stoupající pohoří nabízí ideální terény pro turisty a bohatství přírodních krás, za všechny jmenujme alespoň skalní města v Sůlovských skalách, Vršatecká či Lednická bradla. Oblast Javorníku nabízí skvělé podmínky i pro milovníky zimních sportů. Na jedné straně moderně se rozvíjející oblast, na straně druhé stále živé tradice a lidová kultura. To vše Vám může západní Slovensko nabídnout.