Informace o zemi: Bosna a Hercegovina

Hlavní město Bosna a Hercegovina: Sarajevo

Důležitá telefoní čísla: Velvyslanectví - Sarajevo 0038733/447525, 446966, 232748, KO-238746

Zeměpisné údaje:

Od přírodní sféry po kulturní zajímavosti různých městeček vás tahle země nemůže zklamat. Jediné co vás může zarazit jsou občasné nepokoje, ale ani z těch nemusíte mít strach - všude v zemi jsou příslušné síly (jednotky SFOR, místní policie,...), aby podchytily každou jen trošku konfliktní situaci. Příroda je tu skutečně nádherná a v zimě okolí Sarajeva už zas nabízí lyžařské terény, mimo toho BiH zůstalo 25 km mořského pobřeží (město Neum), kde jsou ceny rozhodně nižší než třeba v Chorvatsku a koupání neméně přitažlivé. Z měst stojí za vidění určitě Sarajevo a Mostar, překvapí vás živý přístup k životu místních obyvatel a rušné ulice plné kaváren. Ani nestihnete prohlédnout krásné památky především islámské kultury (ale i pravoslavných a katolických kostelů) a k tomu všemu vás budou šokovat válkou zničené budovy hned vedle krásných nově zrekonstruovaných. Je tu prostě všechno, ale posuďte sami. Nebojte se, že vjedete na minu nebo že vás někdo napadne, turisti tu nemívají problémy (ze své zkušenosti).Do Bosny a Hercegoviny lze jet po celý rok. V zimě počítejte s chladným počasím a množstvím sněhu. Nezapomeňte lyže.

Historie země Bosna a Hercegovina

Území osídleno ilyrskými kmeny, které zde založily první státní útvary, již ve druhém tisíciletí. Později součástí římské provincie Dalmatia, vazalem Ostrogótů. Od šestého století na území začali pronikat Slované. Od desátého století existoval na území BaH samostatný útvar - bosenské království, které ve čtrnáctém století ovládlo dokonce Dalmácii a Chorvatsko. Od poloviny patnáctého století součást Osmanské říše, od roku 1908 anektována Rakouskem-Uherskem. V roce 1914 byl v Sarajevu zastřelen nástupce trůnu Ferdinand d´Este, což byla dobrá záminka pro Rakousko, aby vyhlásilo Srbsku válku - tím začala první světová válka. Po válce Bosna součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (v roce 1929 přejmenováno na Jugoslávii). Po válce součást svazové republiky Jugoslávie až do roku 1992, kdy oficiálně vyhlásila nezávislost. Záminkou pro federální armádu bylo zavraždění pravoslavného popa a ochrana srbského obyvatelstva. Válečný konflikt trval tři roky. Přestože na počátku války bojovali Chorvaté s muslimy proti srbským ozbrojenců, v polovině války vznikl samostatný konflikt mezi Chorvaty a muslimy. V občanské válce zahynulo na 200 000 lidí. V roce 1995 podepsali zástupci všech tří národností (za Srby jugoslávský prezident Miloševič, za Chorvaty prezident Chorvatska Tudjman) tzv. Daytonskou mírovou dohodu, díky níž by se měl život v zemi vrátit do normálních kolejí. Země je rozdělena na dva celky (Republika Srpska a Federace Bosny a Hercegoviny), které jsou spojeny federálním uspořádáním.

Tipy a kam na výlet v Bosna a Hercegovina

Sarajevo: Staré město s Národní knihovnou, která ovšem není přístupná, protože je zcela zničena, jinak je tu k vidění Begova mešita, která je zajímavá svou výdrží při srbském bombardování. Medzugorje: Poutní místo, kde se od osmdesátých let zjevuje Panna Marie. Mostar: jedno z nejkrásnějších měst na Balkáně. Starobylá architektura z doby turecké nadvlády. Starý most, který se nyní opravuje-za války byl zcela zničen, řada nádherných mešit, tzv. Turecký dům - jakýsi skanzen turecké architektury. Neretvanská příroda mezi Mostarem a jablanickou přehradou. Jezero Ščit ve střední Bosně.

Víza, vízum a obecné vízové informace:

K žádosti o bosenské vízum je třeba přiložit: a) cesty soukromé - pozvání k návštěvě od státního příslušníka BaH, ověřené na místním úřadě v místě bydliště; zpáteční jízdenka nebo technický průkaz vozidla, kterým se cestuje b) cesty turistické - voucher c) cesty obchodní - pozvání od firmy nebo organizace, ověřené Hospodářskou komorou BaH nebo některou z regionálních hospodářských komor. Přihlašovací povinnost: nejpozději do 3 dnů na cizinecké policii BaH. V letní sezóně 2000 bosenské úřady zrušily vízovou povinnost pro Čechy, Poláky a Maďary. Očekává se, že tento model bude platit i pro příští roky.

Měna, aneb čím se platí:

dinár (Din) =100 para

Kolik co stojí a ceny:

Ceny jídla jsou o něco málo vyšší než u nás, ale rozdíl není tak markantní. Cena potravin sse od poslendní informace podstatně nezměnily. Mléko - 0,75 EUR/I, chléb - 0,25-0,5 EUR, maso - 5 - 7,5 EUR/kg. Ceny sezónního ovoce a zeleniny jsou oproti ČR podstatně vyšší. Ceny benzínu se pohybují okolo 0,75 EUR/I . Na území BaH nejsou dálnice nebo silnice s placeným použitím.

Doprava a dopravní informace:

Autobusový provoz je stále omezen, i když situace se lepší. Po hlavním městě už můžete cestovat všude bez problémů, doprava je tu propojená od autobusů po trolejbusy a můžete se svést starším typem české tramvaje, které tu jsou v provozu. Kupte si lístek, chodí tu kontrola (seženete ho v každé trafice). Cestovat vlastním autem je stále nejlepší volba, chcete-li si Bosnu prohlédnout z více míst.

Náboženství a lidé:

islám (převážně sunnitský 44%), srbské pravoslaví (31%), katolíci (17%)

Jazyk a jak se domluvím v Bosna a Hercegovina:

srbochorvatština

Lékař a lékařské důležité informace:

V zemi existuje poměrně široká síť soukromých lékařů, kde je třeba za každý zákrok platit. Telefon první pomoci: 124, v Sarajevu 611-111, v Sarajevu dále hlavnínemocnice 444-800, 666-620, 664-724 Policie: 122, v Sarajevu 664-211, 664-212 hasiči: 123, v Sarajevu 664-115 Jinak všechna důležitá telefonní čísla jsou denně uváděna v místním tisku. Stále je v platnosti dohoda o bezplatném poskytování první pomoci a nejnutnějšího ošetření ve státních zařízeních /sukcese dohody mezi ČSSR a SFRJ/.

Jídlo a potraviny:

Místní pekárny (většinou uvidíte svítit nápis PEKARA) nabízejí rozsáhlý sortiment výrobků /doporučuji lepinji sa kajmakom, najíte se jí dostatečně/ jako buchty, ale ne jako u nás, výrobky jsou čerstvé a vetsinou teplé. Dobře se tu najíte čevapů /místní výborné speciality, také podle porce/ nebo pity /různé druhy- se sýrem tzv. sirnica, se špenátem- zeljanica nebo s hovězím masem- možná známější burek, jinak jídla v restauracích jsou dražší. Nápoje v kavárnách, které jsou místním zvykem, jsou různě drahé. Opět jako v Chorvatsku je tu nejlevnější kafe, podobné expresu. Chcete-li větší musíte na to upozornit a cena je dvojnásobná.