Stát: Istanbul - Turecko

Informace o letovisku Istanbul:

Největší město Turecka, které se během své pestré historie vždy pyšnilo tím, že bylo sídlem nejdůležitějších panovníků, diplomatů, obchodníků i umělců. Císař Konstantin, za jehož vlády získal Istanbul většinu ze své současné podoby, chtěl původně vybudovat nový Řím. Jeho sny se sice nenaplnily, ale dnešním návštěvníkům to vůbec nevadí. Istanbul však zažíval také špatné časy, kdy se často střídali vládci. Nejdříve to byli dobyvační Seldžukové, poté Křižáci. V té době vzalo za své mnoho úchvatných památek, ale naštěstí se je v dalších staletích podařilo buď obnovit, nebo na jejich místě postavit podobné skvosty. Jednou z nejpůsobivějších staveb Istanbulu je bezesporu Modrá mešita se svými spadajícími kaskádami kupolí a vysokými minarety. Jméno jí dalo 20 tisíc modrých kachliček, které zdobí vnitřní prostory. Modrou mešitu nechal postavit na začátku 17. století teprve devatenáctiletý sultán Ahmed. Podle pověsti tak chtěl usmířit Alláha kvůli hříchům, jichž se dopustil z mladické nerozvážnosti. Stavbou byl pověřen významný stavitel Muhammad Aga, kterému se podařilo tuto impozantní stavbu dokončit během krátkých sedmi let. Sultán Ahmed se však ze skvostu dlouho netěšil. Zemřel ve věku sedmadvaceti let pouze pár roků poté, co byla mešita otevřena. Dnes by patologové do lékařské zprávy napsali: Příčina smrti - tyfus. Modrá mešita je netypická tím, že má šest minaretů, zatímco většina islámských svatostánků má pouze čtyři. Mezi obyvateli Istanbulu koluje zaručená historka, že tím sultán Ahmed velmi rozzlobil nejvyšší představitele Mekky. Vnitřní prostory mešity jsou impozantní, neboť modré kachličky pocházejí z jediné továrny, které Ahmed zakázal vyrábět je pro jiné stavby, aby krásu Modré mešity nikdo nepřekonal. Komplex kupolí podpírají uvnitř stavby čtyři mohutné sloní nohy, které osvětlují sluneční paprsky z téměř tří set oken. Součástí Modré mešity jsou muzea koberců a kelimů. Naproti Modré mešitě stojí další významná památka Istanbulu - Hagia Sophia neboli Chrám svaté moudrosti, který byl postaven v 6. století na základech bývalého kostelíka. Křesťanský svatostánek ale muslimové později přestavěli na mešitu, jejíž podobu má stavba dodnes. Práce archeologů ovšem na začátku 20. století odhalily ryze křesťanské fresky. Dnes chrám nabízí několik mauzoleí s těly devatenácti princů, vykopávky církevních staveb, studnu z 18. století nebo hrobku sultána Mustafy I. Kroky turistů často míří také na Hipodrom (At Mejdani) - závodiště pro koně a vozy. Z paláců pak stojí za vidění především Topkapi v jižní části Istanbulu. Topkapi neboli Palác s dělovou bránou byl původně nervovým centrem osmanské říše. Stojí na místě řeckého města Byzance, pozdější Konstantinopole (Cařihradu) a dnes tedy Istanbulu. Topkapi je vlastně jedno veliké město s vysokými hradbami, obrannými věžemi a rozsáhlými komplexy impozantních budov. Turistům jsou dnes zpřístupněny jen některé z celkem tří set místností, které přečkaly všechny útrapy dějin včetně tří ničivých požárů. Harém, tajné dveře, chodby a komnaty, krásné kašny zabraňující odposlouchávání, nádherné mozaiky, brokátové přehozy na mahagonovém nábytku, to vše jitří fantazii návštěvníků. Podobných památek je však Istanbul plný. Za vidění stojí i paláce Tekfur i Palác byzantských císařů Blacherny. Mešity, staré domy obchodníků, romantická zákoutí uprostřed křivolakých uliček, nic z toho byste neměli minout. Působivé monumenty ale nabízí i okolí města. Zeus byl proslulý láskou ke všem ženám bez rozdílu, ať pozemským nebo nebeským. Tak se stalo, že svedl kněžku bohyně Héry. Ta se to však dozvěděla, velmi se rozlítila a chystala se kněžce pomstít. Zeus však byl rychlejší, proměnil kněžku v krávu a doufal, že tím Héřin hněv zmírní. Ale přepočítal se, Héra krávu pronásledovala až k mořské úžině a donutila jí přeplavat na druhou stranu. Tak vnikl podle pověsti Bospor, mořský průliv oddělující Evropu a Asii. Nejzajímavějšími památkami úžiny jsou pevnosti Rumeli Hisari a Anadalu Hisari. Panovníci je využívali při kontrole lodí a k útoku na Byzantskou říši. Navštívit ale můžete i Cubuku, kde jsou působivé kláštery, nebo Kanlicu s bohatě zdobenými paláci ze 17. a 18. století.