Informace o zemi: Egypt

Hlavní město Egypt: Káhira ( Cairo )

Důležitá telefoní čísla: Velvyslanectví Egypta v České republice Pelléova 14, 160 00 Praha 6 tel: 0224311506 Velvyslanectví České republiky v Egyptě 4, Dokki Street Gíza 12511, Cairo tel: 002023485531

Zeměpisné údaje:

Egypt se rozkládá mezi Středozemním a Rudým mořem na pomezí Afriky a Asie. Podle starodávného rčení je Egypt darem Nilu. Jeho úrodné náplavy umožnily vznik jedné z nejstarších civilizací světa a také největší koncentraci obyvatel na světě. Stavba Suezského průplavu v letech 1859-69 spojujícího Středozemní moře s Indickým oceánem strategickou polohu Egypta výrazně umocnila. Většinu Egypta zaujímají monotónní pouštní pustiny. Přesto lze území rozdělit do čtyř geografických oblastí. Asi 2/3 plochy země představuje převážně vápencová plošina, která se sklání od súdánsko-libyjských hranic, kde skalní vrcholky dosahují téměř 2000 m, k severu do velké prolákliny Kattara a na východ do údolí Nilu. Tato rozsáhlá oblast je zejména v nižších partiích pokryta písečnou Libyjskou pouští. Nilské údolí dělící území Egypta na dvě části je pouze 8-16 km široké. Až u Káhiry se začíná Nil větvit do široké delty rozprostírající se na pobřeží od Alexandrie (na západě) po Port Said (na východě). Na horním toku vzniklo výstavbou 111 m vysoké Asuánské přehrady rozsáhlé Násirovo jezero, které zaplavilo údolí do vzdálenosti 300 km až na území Súdánu. Souběžně s Nilem a Rudým mořem se táhne dlouhé pohoří tvořené zerodovanými vápencovými a pískovcovými plošinami a masívy, pokryté na mírnějších západních svazích Arabskou nebo také Východní pouští. Jeho jihovýchodní část na hranicích se Súdánem je považována za výběžek Etiopské vysočiny. Nejsevernější výběžek Rudého moře tvoří Suezský záliv, spojený s Búr Saídem u Středozemního moře 195 km dlouhým Suezským průplavem. Východně od průplavu leží trojúhelníkový Sinajský poloostrov, vyplněný převážně kamenitou vápencovou plošinou. Ta se na jihu zvedá v žulové pohoří s nejvyššími vrcholy Egypta Džebel Katherína a Džebel Sinaj. Severní část pokrývá poušť a podél pobřeží se táhne úzká nížina. Převážná část Egypta má vnitrozemské suché a horké pouštní klima. Léta jsou bez srážek s teplotami dosahujícími 50° C. V zimě klesá teplota v pouštích v noci pod bod mrazu. V průměru prší jen 7 dnů v roce, a to v zimním období. Na jaře vítr chamsín vanoucí vytrvale ze Sahary přináší horko, prach a písečné bouře. Pouze severní pobřeží má mírnější středomořské klima. V Egyptě nejsou žádné lesy. Palmové háje a porosty dumy thébské se vyskytují v oázách a podél Nilu, kde se také daří některým vodním rostlinám, především rákosu. Většina pouští je holá, ale v Arabské poušti na východě běžně rostou tamaryšky, mimózy a suchomilné trávy. V údolí Nilu se mnoho druhů stěhovavých i dalších ptáků živí rozmanitými rybami. V nilské deltě žijí kanci, lišky, volavky a ibisové. Pouštní zvěř zastupují gazely, hyeny, šakalové a množství hlodavců, škorpiónů a hmyzu.

Historie země Egypt

Egypt se může pyšnit jednou z nejstarších civilizací na světě. Dnes je to prozápadně orientovaná arabská republika s charakteristickou společností a vlastní kulturou. Zhruba mezi rokem 3000 a 525 př.n.l. vládla ve spojeném království Horního a Dolního Egypta dlouhá řada panovníků - faraonů. Toto nejslavnější období země rozdělují historici na Starou říši, Střední říši a Pozdní období. Roku 332 př.n.l. založil makedonský panovník Alexandr Veliký novou řeckou dynastii. Od roku 30 př.n.l. se Egypt stal římskou provincií, která byla spravována z hlavního města východořímské, později byzantské říše, Konstantinopole. Roku 642 n.l. vnutili zemi arabští dobyvatelé arabštinu a islám. Roku 1250 založili mameluci, dříve králova tělesná stráž, novou královskou dynastii, avšak roku 1517 dostali zemi pod kontrolu osmanští Turci a Egypt začal postupně hospodářsky i kulturně upadat. Po krátké francouzské okupaci na přelomu 18. a 19. století přešla moc na osmanského místokrále z Albánie Mohammeda Alího. Politika expanze za Mohammeda a jeho nástupce zadlužila Egypt u Británie, která v roce 1882 převzala kontrolu země i Suezského průplavu. Egypt se stal roku 1914 britským protektorátem a v roce 1922 získal formální nezávislost a stal se konstituční monarchií. Za 2. světové války byla v západním Egyptě u El-Alameinu poražena fašistická vojska. Skutečnou nezávislost získal Egypt v roce 1952. V rámci národně demokratické revoluce převzal moc generál Mihammad Nagíb, v roce 1954 byl svržen plukovníkem Gamál Abden-Násirem. Ten v roce 1956 znárodnil Suezský průplav, načež následovala nezdařená invaze Británie, Francie a Izraele, které se Egypt rázně postavil. V roce 1958 byla vytvořena Sjednocená arabská republika spojením Egypta, Sýrie a Jemenu. V roce 1961 se federace rozpadla. Za sovětské finanční a technické podpory začal Egypt stavět novou Asuánskou přehradu. V šestidenní válce s Izraelem v roce 1967 ztratil Egypt Sinajský poloostrov. Násirův nástupce Anvar Sadat oživil styky se Západem, když skoncoval s egyptskou závislostí na Sovětském svazu. Roku 1974 byl obnoven provoz Suezského průplavu a roku 1979 byla podepsána mírová dohoda mezi Egyptem a Izraelem ze Sinaje. Toto sblížení s Izraelem však vedlo k egyptské izolaci v arabském světě i k odporu v zemi samotné a roku 1981 byl Sadat zavražděn. Sadatův nástupce Husní Mubarak se snažil udržet dobré styky se Západem, přičemž usiloval o zrovnoprávnění a autonomii Palestinců v Izraeli. V důsledku toho většina arabských států styky s Egyptem normalizo

Tipy a kam na výlet v Egypt

KÁHIRA:- nejlidnatější město Afriky, které se nachází v nilské deltě. Egyptské muzeum je jedno z nejzajímavějších na světě, obsahující na 120 tisíc předmětů. Dobrým rádcem pro návštěvníky je Oficiální katalog Egyptského muzea. Určitě byste neměli vynechat sál mumií (vstupné 40 LE, studenti 20 LE)a poklad z Tutanchamónova hrobu. Co neukradli Francouzi, Britové či Němci, je právě zde. V islámském starém městě doporučujeme navštívit nejslavnější bazar Chán al-Chalílí. O slávě a lesku fátimovské Káhiry podává dodnes mešita al-Azhar. Další velkolepou podívanou na město a Nil je Citadela s mešitou Muhammada Alího (Alabastrová mešita). V bezprostřední blízkosti se nachází mešita sultána Hassana, dodnes považovaná za nejkrásnější mešitu na Středním východě. GÍZA:- Pyramidy v Gíze, jediný z divů antického světa, který se dodnes dochoval. Před necelými 5000 lety se Gíza stala královským pohřebištěm neboli nekropolí Memfidy, tehdejšího hlavního města Egypta. Každá pyramidy je sestavena z miliónů mohutných kamenných bloků a její stěny se ve skutečnosti podobají schodištím pro obry. Největší z nich, Velká Chufuova (Cheopsova) pyramida, je vysoká 137 m. Kolem všech pyramid jsou ohromné hrobky pro příbuzné faraónů. Nesmíme opomenout sfingu, která střeží přístupovou cestu k Rachefově pyramidě. ALEXANDRIE:- město založené velkým vojevůdcem Alexandrem Velikým ve čtvrtém století před Kristem. Symbolem města je bílá Kájtbájova pevnost, kde stál až do ničivého zemětřesení v r.1326 legendární maják. KARNAK : Chrámové město, které je největší z celého komplexu chrámů, posvátných jezer,kaplí a alejí sfing. LUXOR:- Menší město vzdálené 700 km jižně od Káhiry, je dnes jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších míst Egypta. Již od dávné doby se těší místní památky neutuchající přízni turistů. Nejvýznamnější z nich je luxorský chrám zasvěcený bohům Amonovi, Mutovi a Chonsovi. Před velkou bránou je krásný obelisk. Určitě nezapomeňte na architektonicky ojedinělé dílo, terasový chrám Hatšepsut. zádušní chrám Ramesse II., Memnónovy kolosy, Dajr al-Madína (vesnice umělců, výroba z alabastru), soukromé hroby. Asuán , pro mnoho návštěvníků nejkrásnější město s Asuánskou přehradou, Abú Simbel - velkolepý pomník faraona Ramesse II., Nil a světoznámé felukky, klášter svaté Kateřiny na Sinaji (Mojžíšova hora) a přímořská letovisko Hurghada a Sharm al-Sheik, Suezský průplav

Víza, vízum a obecné vízové informace:

Při vstupu do Egypta je pro občany ČR potřeba platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu a pobytové turistické vízum. Vízum si můžete zařídit individuálně na egyptské ambasádě v Praze. Vízum lze též zakoupit po příletu do Egypta za 15 USD.

Měna, aneb čím se platí:

1 egyptská libra = cca 4,20 Kč Egyptskou měnou je egyptská libra (LE), drobnou jednotkou jsou piastry (PT). 1 LE 3D 100 PT. Do Egypta je možné dovážet a vyvážet jakoukoli volně směnitelnou měnu v neomezeném množství. V hotelích a v některých „kamenných“ obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Dovézt nebo vyvézt je dovoleno nanejvýše 1.000 egyptských liber. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bance bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.

Nákupy a co nakupovat v Egypt:

Nakupovat v Egyptě můžete, stejně jako ve většině zemí arabského světa, buď v supermarketech s pevně stanovenými cenami nebo na tržištích. K těm neodmyslitelně patří pověstné smlouvání. Obchůdky se suvenýry, pohlednicemi, potravinami se otevírají okolo 9 hodiny ráno a provozní doba trvá dlouho do noci. Oblíbenými suvenýry jsou květinové vázy, dekorativní kazety a sošky z alabastru, tradiční dlouhý volný svrchní egyptský oděv galábíja, zlato a stříbro prodávané na váhu, kožené tašky a kabelky, tkané tapiserie a výrobky ze dřeva, které v Egyptě dosahují opravdu vysoké kvality. Při nákupu zlata a papyrů na tržištích dávejte pozor na padělky.V arabských zemích je zvykem věnovat za poskytnuté služby spropitné. Tzv. „bakšišné“ je v Egyptě jedním ze zdrojů příjmů, proto od Vás bude požadován velmi často. Abyste byli ušetřeni neustálého dohadování výše bakšišného, vybere od Vás po příletu náš delegát částku v hodnotě 20-25 USD na osobu, kterou rozdělí mezi personál hotelů a řidiče.

Kolik co stojí a ceny:

Orientační ceny nápojů a potravin: káva: 5,- LE minerálka: 5,- LE pizza: 15,- LE pivo: 14,- LE chléb: 2,- LE coca-cola: 6,- LE zmrzlina: 3,- LE

Doprava a dopravní informace:

Pro přesuny v Káhiře je lepší využít služeb podzemních vlaků metra, jimiž se cestuje rychle a čistě. Rovněž mikrobusy poskytují v Káhiře pohodlnou a spolehlivou přepravu. Romantické felukky, křižující vody Nilu, jsou praktické a malebné. Umožní Vám mnohem pružnější časový plán pro návštěvu Údolí králů z Luxoru nebo říčních ostrovů z Asuánu. V Luxoru a Asuánu se můžete též nechat svést v romantických koňských drožkách kalači.

Náboženství a lidé:

sunnitský islám (90%, státní náboženství), koptové (6,8%), řecké pravoslaví, katolíci, protestanti, Židé

Jazyk a jak se domluvím v Egypt:

arabština (úřední), núbijština, berberské dialekty, angličtina, francouzština

Lékař a lékařské důležité informace:

Očkování není při vstupu do Egypta povinné ani nutné. Aktuální odborné informace Vám poskytne kterákoliv Krajská hygienická stanice. V případě nutné lékařské pomoci se obraťte na recepci hotelu nebo delegáta cestovní kanceláře, který zajistí převoz do zdravotnického zařízení.

Jídlo a potraviny:

V hotelích je nabízena jak místní, tak mezinárodní kuchyně. Kdo chce okusit typické egyptské pokrmy, má z čeho vybírat. Výborný je kebab, šťavnaté řezy jehněčího a skopového masa, kofta, kořeněné sekané nebo mleté jehněčí nabalené na plochý rožeň a opékané, grilovaná nebo nadívaná křepelka, holub z nilské delty, čerstvé ryby z Rudého moře, které se obyčejně smaží na pánvi nebo fritují a ochucují se špetkou kmínu. Specialitou jsou alexandrijští garnáti, grilovaní na rožni nad pánví s dřevěným uhlím. Oblíbená je vařená studená červená řepa, plátky zralých rajčat a okurky podávané s kapkou citrónové šťávy nebo octa. V zelených salátech může být kromě listů salátu také kyselý, téměř peprný list zvaný gardžir. Egyptské sýry jsou velmi slané a rozhodně nejsou pochoutkou pro chuťové buňky. Ovoce je nepřeberné množství, banány, pomeranče, fíky nebo guava. Proslulou místní lahůdkou je om-ali, pečený dezert z rýže, mléka, hrozinek a kokosu. Za ochutnání rozhodně stojí i moučník zvaný baklawa, připravený z mnohovrstevnatého lístkového těsta, plněného oříšky a medem, jeho obměnou je atajíf, fritovaný moučník se sladkým nebo sýrovým plněním, podávaný hlavně během ramadánu. Pití alkoholu mají muslimové zakázáno. Ačkoliv si mnozí Egypťané rádi dají pivo, náboženská prohibice způsobila, že nealkoholické nápoje jsou velmi oblíbené a jsou k dostání kdekoliv. Obvykle jsou k dostání i ovocné šťávy, někdy čerstvě vylisované. Určitě ochutnejte specialitu příjemné chuti zvanou karkadeh, sytě červený výtažek z okvětních lístků ibišku, podávaný mírně oslazený. Samozřejmě i v Egyptě je široká nabídka bílých a červených vín, piva a lihovin, vyráběných z hroznů nebo datlí. Čaj je u Egypťanů i turistů velice oblíben a pro občerstvení se podává s lístky máty

Zajímavosti a informace o Egypt:

První dny pobytu v Egyptě se nevystavujte slunečním paprsků více než 15 minut a používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Používejte sluneční brýle s UV filtrem. Nemíchejte různé druhy ostrých a těžko stravitelných pokrmů. Nepijte vodu z kohoutků a hydrantů a ani v ní neomývejte ovoce k okamžité spotřebě. Doporučujeme konzumovat pouze ovoce a zeleninu, které si můžete sami oloupat. V některých případech nejsou léky na střevní a zažívací potíže dovezené z České republiky účinné. V takovém případě doporučujeme kontaktovat našeho delegáta anebo jeho prostřednictvím lékaře. Pro návštěvu Egypta v nejteplejších měsících vyžaduje podnebí lehké bavlněné oblečení, klobouk se širokou střechou a sluneční brýle. V zimě může být v noci překvapivě chladno, přibalte si proto teplé svetry nebo plášť. Pro večery v poušti je nutné teplé oblečení po celý rok. Pamatujte, že některé prvotřídní hotelové jídelny a restaurace vyžadují, aby páni měli na sobě sako a dlouhé kalhoty. Do mešity není povolen vstup v krátkých kalhotách ani mužům, ani ženám. Ženy by na sobě měly mít delší šaty s rukávy, páni dlouhé kalhoty a sportovní košili. Plánujete-li cestu na horu Sinaj, vezměte si pevné boty a velmi teplé oblečení.